Traversutbildning

Människor, maskiner och last kan ta skada vid felaktig hantering av travers. Denna utbildning ger deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers och utföra normalt förekommande arbeten.

Innehåll
– Lagar och föreskrifter
– Besiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
– Material och godshantering
– Manöverpanel och symboler
– Praktisk övningskörning

Målgrupp
Kursen vänder sig till de som använder travers i sitt arbete.

Förhandskrav
Inga förkunskapskrav.

Kurslängd:
8 timmar (heldag)