Arbete på tak

Bakgrund
Kursen ger dig inblick i hur du ska jobba säkert på ett tak. Vi går igenom lagar och förordningar så arbetaren får en inblick i vad som gäller vid olika taklutningar, förankringspunkter m.m.

Målgrupp
Alla som arbetar eller ska börja arbeta på tak och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Innehåll
Kursen innehåller ett moment med höjdtest där deltagarna får vistas på mastens utsida på ca 50 meters höjd.

• Vi går igenom lagar och förordningar
• Vi går grundligt igenom användandet av fallskydd
• Vi lär oss hur man bäst planerar ett arbete
• Vi går igenom hur man använder och säkrar sin personliga utrustning
• Vi lär oss beräkna risker och hur vi kan förebygga dessa
• Vi lär oss att rädda en nödställd person på hög höjd
• Vi går igenom hur man skall förebygga ett så kallat suspensionstrauma

Kurslängd
1 dag 8:00-16:00