Säkra lyft och lasthantering

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller redskap. Den här utbildningen ger kunskaper i planering och säkert utförande av lyftarbete.

Innehåll
– Riskinventering
– Lagar, föreskrifter och standarder
– Fortlöpande och daglig tillsyn
– Planering av lastarbete
– Lastkoppling och lyftvinklar
– Kätting, stållinestropp och textilstropp
– Personlyft med kran och truck
– Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods
– Signalering
Utbildningen genomförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets kompetenskrav för Säkra lyft och lasthantering.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som är engagerade i lyftarbeten med stationära/ mobila kranar, byggkranar etc. t.ex. kranförare, ansvariga arbetsledare, skyddsombud, lyftledare m.fl.

Förhandskrav
Inga förkunskapskrav.

Kurslängd:
4 timmar (halvdag).