Mobila arbetsplattformar

Bakgrund

 ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” (AFS 2006:6 §29)

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som använder – eller kan komma att använda – mobila arbetsplattformar/skylift

Förkunskaper

Inga

Syfte

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och säkert vilket leder till ökad produktivitet och mindre risk för skador på människor och material.

Kursmål

Se LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013

Kurslängd

1 dag