Evakuering från stolliftar och gondoler

Bakgrund

Alla skidanläggningar ska ha en räddningsplan för hur de evakuerar nödställda vid ett liftstopp och för att det ska fungera krävs det praktisk övning

Målgrupp
De som arbetar på skidanläggningar och ska utföra evakuering från stolliftar och gondoler.

Förkunskaper
Mast- och stolputbildning.

Syfte
Deltagaren ska få kunskap om hur man på ett effektivt sätt evakuerar personer ur stolliftar och gondoler vid nödsituationer.

Mål

  • Kunna göra en riskbedömning och arbeta utifrån den
  • Kunna använda en personlig fallskyddsutrustning
  • Praktisk kunna evakuera ur stollift eller gondol

Kursplats
På din anläggning.

Kurslängd
1 dag 8:00 – 16:00

Utbildningsbevis

Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.

Höghöjdsarbete för liftpersonal

Bakgrund
Utbildning i arbete på hög höjd i t.ex. liftstolpar.

Målgrupp
Skidanläggningspersonal som är över 18 år och har genomgått hälsoundersökning med arbets-EKG.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Innehåll

• Vi lär oss hur man bäst planerar ett arbete
• Vi går igenom hur man använder och säkrar sin personliga utrustning
• Vi lär oss beräkna risker och hur dessa kan förebyggas
• Vi lär oss använda räddningsutrustningen
• Vi lär oss evakuera säkert, räddning av nödställda samt första hjälpen

Kurslängd
1 dag 8:00-16:00