GWO, BASIC SAFETY TRAINING

Basic Safety Training syftar till att ge grundläggande säkerhetskunskap till alla som arbetar i Vindkraftsmiljö. Dessa utbildningar är framtagna av Global Wind Organization (GWO), som är en sammanslutning av de ledande aktörerna i branschen. De moduler som ingår och som är obligatoriska är Fire Awareness (Grundläggande Brandkunskap), First Aid (Första Hjälpen), Working at Heights (Arbete på höjd) och Manual Handling (Ergonomi).

Efter avslutad kurs kommer deltagarna ha en medvetenhet om de risker som kan uppstå när man arbetar inom vindkraftsindustrin och hur man kan kontrollera och begränsa dessa risker. Utbildnigen kommer också att förse deltagarna med kunskaper, färdigheter och insikt för att klara av en nödsituation genom korrekt användning av nödutrustning och räddningsmetoder.

Utbildnigen är upplagt för att genomföras under fem dagar. Sista dagen under utbildningen vävs alla modulerna samman i realistiska räddningsmoment. Det är en värdemätare där varje deltagare får ett kvitto på vad man har lärt sig under veckan. Utbildningen är uppdelad i följande moduler och tidsfördelning:
– First Aid 16 timmar
– Fire Awereness 4 timmar
– Manual Handling 4 timmar
– Working at Heights 16 timmar

Varje deltagare skall innan kursstart ha genomfört en läkarundersökning enligt gällande AFS 2000:6 och AFS 2005:6 för arbete i Mast och stolpe. Detta för att säkerställa deras fysiska förmåga innan utbildningen börjar. All utrustning tillhandahålls under utbildningen, dock inte Skyddskor och Skyddskläder som varje deltagare själv tar med, om inget annat avtalats.

Certifikatet som erhålls efter godkänd utbildning är giltigt i 24 månader. Certifikatet skall förnyas före utgång av giltighetstiden. Vår utbildningsplats ligger i Bergom, 1mil söder om Örnsköldsvik. Om ni önskar, kan vi hjälpa er att boka ert boende till bra pris.

Undervisningsform: Teori/Praktik
Läromedel: GWO
Examinationsform: Teoretiskt prov/praktiskt prov
Kursbevis: Certifikat erhålls för varje godkänd modul
Mat: Lunch och fika ingår i utbildningen