GWO – Global Wind Organisation

GWO säkerhetsutbildning vindkraft

Utbildningen följer GWO-standard och Aptum Fallskydd är certifierade i enlighet med dessa krav.

Bakgrund
Utbildningen är framtagen av Global Wind Organization (GWO), som är en sammanslutning av de ledande aktörerna i branschen. Alla medlemmar i GWO är eniga om att standarden för utbildningen uppfyller de kunskapsbehov som krävs för personal verksam inom vindkraftsindustrin.

Läs mer om GWO-standard >>


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i vindkraftsmiljö.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.


Innehåll

  • Första hjälpen – 2 dagar
  • Brandskydd – halv dag
  • Ergonomi – halv dag
  • Grundläggande fallskydd – 1 dag
  • Evakuering och räddning – 1 dag

Läs mer om kursinnehållet >>


Syfte

Deltagaren ska få en grundläggande säkerhetskunskap, dvs. en medvetenhet om de risker som kan uppstå när man arbetar inom vindkraftsindustrin och hur man kan kontrollera och begränsa dessa risker.

Övergripande mål

Kunskaper och färdigheter för att klara av en nödsituation genom korrekt användning av nödutrustning och räddningsmetoder.

 

Kurslängd
40 timmar


Certifikat

Deltagaren erhåller ett certifikat efter genomförd utbildning.