Grundkurs fallskydd

Bakgrund
Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning.

Målgrupp
Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning och som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra ett arbete där det föreligger fallrisk.

Kursmål

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande fallrisker
  • Känna till olika typer av fallskydd
  • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
  • Förstå falldämparens funktion
  • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
  • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egen kontroll, evakuering/räddning)
  • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning
  • Kunna genomföra en räddning av en nödställd

 

Kurslängd
1 dag 8:00 – 16:00

Utbildningsbevis

Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.