Evakuering

Bakgrund

När arbetsplatsen är svår att utrymma krävs det enligt lag en evakueringsplan och medel för att kunna evakuera.

I händelse av fara ska alla arbetsplatser och personalutrymmen kunna utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår.””I regel ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.”
(AFS: 2009:2 75 § Arbetsplatsens utformning).

”På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma, ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning.” (AFS: 2009:2 76 § Arbetsplatsens utformning).

Målgrupp                                                                                

Kranförare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna evakuera från en kran.

Kursmål

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande arbetsplatser som är mycket svåra utrymma.
  • Känna till och kunna hantera olika typer av evakueringsutrustning.
  • Kunna applicera/hänga upp evakueringsutrustning och genomföra en evakuering från en kran

 

Kurslängd
1 dag 8:00 – 16:00

Utbildningsbevis

Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.