Arbete på höjd mast / stolpe

Bakgrund
”Arbetstagare som anlitas till mast- och stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för sådant arbete.

Innan en arbetsgivare första gången anlitar en arbetstagare för arbete i mast eller stolpe skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har genomgått tillräcklig utbildning och har de kunskaper som behövs för arbetet.” (AFS 2000:6 12 §)

Målgrupp
Alla som arbetar eller ska börja arbeta med mast- och/eller stolparbeten

Förkunskaper
Grundkurs fallskydd (1 dag)

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra ett arbete i mast och/eller stolpe.

Kursmål

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande mast- och stolparbete.
  • Känna till olika typer av räddningsutrustning.
  • Kunna genomföra räddning av en nödställd.

 

Kurslängd
1 dag 8:00 – 16:00

Utbildningsbevis

Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.

Arbete på höjd mast / stolpe repetition

Bakgrund

”Arbetstagare som anlitas till mast- och stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för sådant arbete.

Innan en arbetsgivare första gången anlitar en arbetstagare för arbete i mast eller stolpe skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har genomgått tillräcklig utbildning och har de kunskaper som behövs för arbetet.” (AFS 2000:6 12 §)

Målgrupp

Alla som arbetar med mast- och/eller stolparbeten

Förkunskaper

Mast- och stolputbildning

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra ett arbete i mast och/eller stolpe.

Kursmål

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande mast- och stolparbete.
  • Känna till olika typer av räddningsutrustning.
  • Kunna genomföra räddning av en nödställd.

 

Kurslängd

1 dag 8:00 – 16:00

Utbildningsbevis

Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.