Slutet utrymme/Evakuering vattenvägar

Bakgrund

När arbetsplatsen är svår att utrymma krävs det enligt lag en evakueringsplan och medel för att kunna evakuera. Utbildningen ger både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

”På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma, ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning.” (AFS: 2009:2 76 § Arbetsplatsens utformning).

Målgrupp

Alla som utför arbeten i slutna utrymmen eller på platser som är mycket svåra att utrymma.

Förkunskaper
Grundkurs Fallskydd (1 dag).

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete i och evakuera ur ett slutet utrymme/vattenvägar.

Kursmål

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande slutna utrymmen och arbetsplatser som är mycket svåra utrymma.
  • Känna till och kunna hantera olika typer av evakueringsutrustning.
  • Känna till olika arbetsmetoder för inträde i och utträde ur slutna utrymmen.

 

Kurslängd
1 dag 8:00 – 16:00

Utbildningsbevis

Kursdeltagaren erhåller ett utbildningsbevis efter genomförd utbildning.