Utbildning

Utbildning är en viktig del i att förebygga olyckor på arbetsplatser! Kunskaper i förebyggande syfte är aldrig tung att bära.

Aptum Fallskydd erbjuder ett brett sortiment inom utbildning vid höghöjdsarbeten och skydd mot olyckor vid arbete där det föreligger fallrisk.
Våra utbildningar genomförs med fördel hos våra kunder i deras arbetsmiljö allt för att få utbildningen så verklighetsanpassad som möjligt.

Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda att arbeta säkert vid höjder och får kunskap om vilken utrustning som är lämplig att användas för att utföra arbete på ett säkert sätt.

För att spetsa till våra utbildningar och kunskaper så är vi certifierade för GWO utbildningar inom vindkraften.

Nedan presenteras och beskrivs kortfattat de utbildningar vi tillhandahåller.

GWO

GWO

Utbildning för all personal inom vindkraft som behöver grundläggande säkerhetsutbildning enligt GWO Standard.

Grundkurs fallskydd

Grundkurs fallskydd

Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment.

Arbete i slutet utrymme

Arbete i slutet utrymme

Att arbeta i sluta utrymmen innebär höga risker och kräver utbildning och praktiskt kunnande.

Evakuering

Evakuering

När arbetsplatsen är svår att utrymma krävs det enligt lag en evakueringsplan och medel för att kunna evakuera.

Arbete på höjd mast / stolpe

Arbete på höjd mast / stolpe

Kurs i arbete på hög höjd. Lär dig vilka lagar och förordningar som gäller. Utbildningen innefattar såväl teoretiska som praktiska moment.

Företagsanpassade utbildningar

Företagsanpassade utbildningar

Här skräddarsyr vi en utbildning helt efter kundens önskemål och speciella krav.
Praktik och teori kan hållas ute hos kunden eller i våra lokaler

Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och säkert vilket leder till ökad produktivitet och mindre risk för skador på människor och material.

Säkra lyft och lasthantering

Säkra lyft och lasthantering

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller redskap. Den här utbildningen ger kunskaper i planering och säkert utförande av lyftarbete.

Traversutbildning

Traversutbildning

Människor, maskiner och last kan ta skada vid felaktig hantering av travers. Denna utbildning ger deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers och utföra normalt förekommande arbeten.