Vindkraft

Vi kan erbjuda er som kund en rad olika tjänster när det gäller vindkraft. Vår erfarna personal är tränad för att arbeta på höga höjder.

Behöver ni service, underhåll eller andra tjänster utförda för eran vindkraftpark eller enstaka vindkraftverk så kontakta oss. Vi jobbar med reparbete och kan snabbt och säkert utföra alla förekommande arbeten på vindkraftverken. Vi utbildar även er personal för att de ska kunna sköta sitt jobb så säkert som möjligt vid arbeten på och runt vindkraftverken.

Tjänster som vi erbjuder kan exempelvis vara:

 • Rengöring av vindkraftverk
 • Utbildningar för arbete på vindkraftverk
 • Service och underhåll av vindkraftverk
 • Montering och reparation
 • Inspektion av vindkraftverk
 • Service av hissar

Ring eller maila oss med eventuella frågor eller önskemål. Vi jobbar över hela Sverige och finns alltid nära till hands.

Vindkraft Säkerhet

Vad händer vid en olycka?
Säkerhet gällande arbete på eller vid vindkraft -och vindkraftsparker eller speciella arbetsplatser kräver speciella säkerhetsåtgärder. Så hur fungerar räddningsarbetet och säkerheten vid våra vindkraftsparker om olyckan är framme idag? Vad händer vid skarpt läge? Vid en olycka eller om en vindkraftstekniker blir akut sjuk medan han eller hon är uppe i maskinrummet?

För att evakuera vid exempelvis en brand i ett vindkraftverk krävs rätt utrustning och en räddningsplan. Det kan till exempel vara dåligt väder när man rycker ut och det är många frågor att ta ställning till: Finns mobil täckning? Är vägarna plogade? Behövs en bandvagn för att komma fram? Finns det utrustning på plats för att ta sig upp?
I dag får fjällräddningen rycka ut när det händer något. Räddningstjänsten har inte resurser och är inte utbildade för detta. Detta är en jättebrist.

Viktigt att Förebygga

Vad kan man då göra för att vara så säker som möjligt? Jo, man förebygger problemen och minskar antalet tänkbara olyckor. Aptum Fallskydd utbildar om arbetet på vindkraftverken och hur man kan arbeta så säkert som möjligt för att undvika olyckor och för att kunna ta sig iväg så fort som möjligt om något händer.

Utbildning är bra men med kompletterande övningar direkt ute vid vindkraftverken blir utbildningen i en klass för sig. Aptum Fallskydd utbildar och genomför övningar direkt på plats för att så hög säkerhet som möjligt skall uppnås.

Aptum är GWO-certifierade som företag att utbilda personer som jobbar på hög höjd och i trånga utrymmen.

Fakta, GWO-certifiering
GWO är en branschsammanslutning av ägare och tillverkare inom vindkraftsindustrin. GWO kräver att säkerhetsutbildningen för att vara giltig genomförs av en certifierad utbildningsleverantör. Din Totala leverantör av:

 • Utbildningar GWO- Certifierad
 • Inspektioner
 • Service & underhåll
 • Utrustningar
 • Räddningsutrustningar
 • Konsulttjänster