Service & montage

All personlig utrustning eller arbetsutrustning har arbetsgivaren ett ansvar för att underhålla och dokumentera löpande. De flesta utrustningar som finns på marknaden ska tillverkaren CE-märka enligt vissa direktiv. Det finns en så kallad EN-standard som gör det möjligt att sälja utrustning inom europeiska unionen och till dessa finns en bruksanvisning som man ska följa för att säkerställa kvalitet och livslängd på produkterna. Egen kontroll kan utföras av kompetent person och vissa fallskyddsprodukter ska enligt tillverkaren vid misstänkt fel eller att produkten inte fungerar repareras av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd företag/ person.

Vi installerar Fallskydd, Taktsäkerhet, Fallskyddssystem och arkitektprodukter.