Konsult

Alla arbetsgivare inser behovet av att skydda sina medarbetare från olyckor. Vi vet att sjukskrivningar och arbetsplatsolyckor kostar stora summor årligen och i värsta fall sker tragiska dödsolyckor. Lagkrav och skyldigheter kan vara både svårbegripliga och tidskrävande.

När ni anlitar oss hjälper vi er att identifiera riskerna i er verksamhet. Vi skapar ett underlag som gör det möjligt att lokalisera och prioritera frågor som rör olycksrisker samt eventuella problemställningar vid räddning.

Tillsammans med ansvarig chef, skyddsombud och räddningstjänst bygger vi upp ett heltäckande och skräddarsytt program med rutiner, utbildning samt utrustning.
För att ni ska kunna ta rätt investeringsbeslut står givetvis våra kompetenser, resurser och erfarenheter till ert förfogande.