Klätterservice

NYA METODER FÖR TRADITIONELL BRANSCH
Fastighetsbranschen har traditionellt använd sig av byggnadsställning eller olika typer av kranar eller liftar för att få åtkomst. Dessvärre drar detta med sig onödiga kostnader då både kran och ställning ofta är dyra och tidskrävande metoder för tillträde. Vi kan utföra en mängd tjänster för dig inom industri och fastighet utan att använda kran eller ställning. Genom att använda sig av industriell klättring tar våra yrkesmän på sig och utför de arbeten som ni är i behov av.

• Alla typer av montage och reparationsjobb
• Efterdragning av skruvförband
• Inspektioner av ventilation, fasad, stål- och betongkonstruktioner
• Inspektioner rökluckor
• Rotorbladsinspektioner vindkraft
• Alla typer av inspektioner vattenkraft
• Kabeldragning
• Brandtätning
• Byte lampor
• Alla typer av tvättning/saneringar
• Målning
• Byte av filter
• Dammsugning
• Fönsterputs
• All typ av inspektion på tak och fasad
• Putslagning eller -säkring av fasad
• Plåtarbeten
• Målning
• Fogning
• Fönsterputs
• Glasmontage
• Balkonginspektion
• Värmekabel-installation
• Montage- & installationsarbeten av skyltar och reklam
• Fasadtvätt