Industri

Aptum Fallskydd AB har lång erfarenhet och ett bra samarbete med många olika industrier som alla har olika arbetsmiljöer. Riskinventering är därför en viktig del i ett samarbete. Aptum Fallskydd AB är din naturliga partner där vi skräddarsyr en handlingsplan och tillsammans säkerställer en arbetsmiljö som minimerar arbetsplatsolyckor i trånga utrymmen och arbeten på hög höjd.

Totalleverantör av:

 • Riskinventering
 • Horisontella System Fallskydd
 • Vertikala System Fallskydd
 • Kompletta lösningar i evakuering och räddning
 • Utbildningar
 • Service & underhåll
 • All typ av fallskyddsutrustningar
 • Taksäkerhet
 • Stegvägar
 • Räcken
 • Arbetsplattformar
 • Nätning
 • Utrymningsvägar
 • Klätterservice
 • Byggservice