Taksäkerhet

Att ha taket som arbetsplats kan många gånger uppfattas som mycket riskabelt, i synnerhet av de som själva inte har vana från sådant arbete. Men så behöver det inte vara. I själva verket ska och kan taket naturligtvis vara en lika säker arbetsplats som någon annan. Det gäller bara att ha rätt förutsättningar.

De som utför arbetet ska ha kunskaper och resurser för att utföra arbetet säkert. De är också ålagda av arbetsmiljölagen medverka i arbetsmiljöarbetet och att följa de säkerhetsrutiner och instruktioner som ges. Byggherrar, arkitekt, konstruktörer och andra som medverkar i projektering av ny- och ombyggnad ges ett särskilt och viktigt arbetsmiljöanvsar i Arbetsmiljölagen, de måste se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas i såväl byggskedet som de framtida brukandet.

Vi utför:

• Projektering
• Montage
• Besiktning
• Leveranser
• Konsultation

TAKSÄKERHET VID TAKARBETEN OCH ANDRA HÖGHÖJDSARBETEN ÄR OTROLIGT VIKTIGT

Vi på Aptum Fallskydd hjälper er med detta. Vi säljer rätt produkter för rätt ändamål, installerar dessa samt utbildar er personal.
Vi är med hela vägen oavsett vad ni behöver hjälp med.

❚ 1 – FASADSTEGE
Fasadstegar Används främst för att kunna beträda tak, torn, silos m.m. Fasadstegen kan även användas för utrymning. Ett fast monterad fallskyddsblock i fasadstegen utgör en säker förflyttning till taket.

❚ 2 – VAJERSYSTEM
Vajersystem integrerat i gångbryggan som tar dig säkert i alla fallriktningar. Systemet kan belastas och användas i alla områden på taket utan att koppla om dig. Vid låglutande tak fi nns fl ertal olika vajer lösningar på de flesta tätskikt.

❚ 3 – TAKSTEGE/TAKTRAPPA
Takstegens eller Taktrappens funktion är att vara tillträdesled till serviceställen på tak tex skorsten eller ventilation. Takstegen passar taklutningar <25°. Taktrapp används med fördel upp från 6-45° lutning.

❚ 4 – SKYDDSRÄCKE
Räcke (0,5 m höjd) vid tillträdeslucka och kring ljusgenomsläpp etc. utgör stöd vid uppstigning/nedstigning till taket. Skyddsräcke kan även med fördel monteras på gångbryggor.

❚ 5 – SNÖRASSKYDD
Snörasskyddets funktion är att förhindra okontrollerade snöras från tak som kan skada person och egendom under eller kring ditt tak. Snörasskydd kan utgöra förankringspunkt för livlina.

❚ 6 – GLIDSKYDD
Glidskyddets funktion är att förhindra olyckor på grund av att stege glider nertill eller i sidled upptill samt vippande stege.

❚ 7 – TAKBRYGGA
Gångbryggans funktion är att vara horisontell gångväg på tak för enklare och säkrare förflyttning. Gångbrygga utgör även en arbetsplattform och kan även användas i takets lutning upp till 20°.

❚ 8 – INFORMATIONSSKYLT