Säkerhet på byggarbetsplatsen

Aptum Fallskydds produkter skapar en säker arbetsmiljö för de anställda och ger byggföretagen en ny och positiv image. Våra innovativa produkter täcker alla kollektiva skyddsbehov under byggnadsskedet.

Mobila stängsel

Mobila stängsel

Mobila stängsel är det snabbaste sättet att göra tillfälliga stängsel. Aptums installeringsklara mobila stängsel är lösningen på såväl tillfällig som fast installation.

Trappor

Trappor

Med trappor på byggarbetsplatsen blir det enklare att röra sig där. Byggtrapporna är enkla att både montera och transportera. Trapporna kan förmonteras till önskad längd före transport till byggarbetsplatsen.

Säkerhetsmattor

Säkerhetsmattor

Mattan har utvecklats för att säkerställa gångpassager inom byggarbetsplatser. Mattans yta är gjord av slitstarkt material. Mattan är halksäker i både vått och torrt. Ytan är lätt att rengöra.

Gångbroar

Gångbroar

Säkert över utdikningarna med Aptum Fallskydds gångbroar. Gångbron erbjuder en praktisk tillfällig lösning på hur man tar sig över utdikningar.

Catch fan

Catch fan

Utöver fallskyddsnät erbjuder vi skyddsnät för byggen för att förbättra säkerheten. Catch Fan-skyddsnät är speciellt framtaget för att skydda mot fallande föremål och skräp.

Skyddsräcken

Skyddsräcken

Aptum Fallskydd tillverkar skräddarsydda fallskydd enligt kundens önskemål. Kunden kan välja sin egen logo och färg enligt RAL-färgkartan till sina produkter.