Fallskyddssystem

Fall från hög höjd är den enskilt vanligaste orsaken till dödsfall och en av de vanligaste orsakerna till allvarliga personskador på arbetsplatser idag. För företag vars medarbetare måste arbeta snabbt och effektivt på hög höjd är fallskydd redan idag en viktig fråga, och den kommer att bli ännu viktigare i takt med förändrade arbetsmiljöföreskrifter – till exempel AFS 1999:3,  bygg och anläggningsföreskriften.

Några av de viktiga frågorna är:

  • Var behövs det fallskydd?
  • Vilka system är godtagbara?
  • Vem bär ansvaret?

Oavsett om det rör sig om företag eller enskilda personer har de som beordrar eller tillåter personer att arbeta på hög höjd ett klart och entydigt ansvar för dessas säkerhet.

Horisontellt System

Overhead System

Vertikalt System