Produkter

Våra produkter är till för din säkerhet. Vi jobbar med många olika områden som du kan läsa mer om här. Hittar du mot förmodan inte det du söker så kontakta oss så hjälper vi dig!

Fallskyddsystem

Fallskyddsystem

Fall från hög höjd är den enskilt vanligaste orsaken till dödsfall och en av de vanligaste orsakerna till allvarliga personskador på arbetsplatser idag.

Fallskyddsutrustning

Fallskyddsutrustning

Aptum Fallskydd säljer det mesta inom personlig fallskyddsutrustning, klätterutrustning eller evakuering. Höghöjdsarbeten kan vara extremt farliga och en bra fallskyddsutrustning kan rädda liv.

Säkerhet på byggarbetsplatsen

Säkerhet på byggarbetsplatsen

Aptum Fallskydds produkter skapar en säker arbetsmiljö för de anställda och ger byggföretagen en ny och positiv image..

Fallskyddsnät, säkerhetsnät & stålnät

Fallskyddsnät, säkerhetsnät & stålnät

  Fallskyddsnät är ett mycket bra verktyg att använda sig av för att göra arbetet på exempelvis tak eller andra höga byggnader säkra. Skyddsnätet skyddar både personer samt verktyg och material som kan falla ner från en byggarbetsplats.

Taksäkerhet

Taksäkerhet

Att ha taket som arbetsplats kan många gånger uppfattas som mycket riskabelt. Men så behöver det inte vara. I själva verket ska och kan taket naturligtvis vara en lika säker arbetsplats som någon annan.