Aptum Fallskydd AB

Aptum Fallskydd är ett företag som finns etablerad i Örnsköldsvik. Vi arbetar med montage av fasta fallskyddssystem, utbildningar och försäljning av personlig fallskyddsutrustning samt övriga tjänster på områden där finns risk för fallolyckor. Vi erbjuder våra kunder allt från riskanalyser och rådgivning till reparbeten och har därför kunder inom energisektorn, gruvnäringen, basindustrin, byggnadsindustrin, statliga och kommunala bolag samt fastighetsägare som naturliga samarbetspartner. Aptum Fallskydd AB ägs delvis av APTUM AB.

 

Vision

Vår vision är att bli en av  ledande leverantören i Sverige inom fallskydd och skydd mot olyckor. Idag är vi ledande i Norrland och ska stärka vår position genom att innovativa och utveckla våra tjänster och produkter. Ser man till behovet och kravställningar inom byggnadssektorn och riktiga fallskyddssystem inom industrin, energi samt gruvsektorn kommer det att finnas enorm potential på hela svenska marknaden för att kunna expandera ytterligare i övriga Sverige.

 

Vår affärsidé

 

Vi ska vara en naturlig samarbetspartner inom alla branscher där yrkesverksamma personer arbetar på höga höjder eller slutna utrymmen. Med hög kompetens bland våra medarbetare ska vi lokalisera och prioritera frågor som rör olycksrisker samt eventuella problemställningar vid räddning. Marknadsledande av montage av fasta fallskyddssystem, utbildningar och försäljning av personlig fallskyddsutrustning samt övriga tjänster på områden där risk för fallolyckor finns.

Klicka för att öppna vår broschyr