Produktprovningar

 In Aktuellt

Aptum Fallskydd är först ut i Europa att ha utfört produktprovningar av fyra olika tillverkare på 516:2006 Taksäkerhetsprodukter.
Provningar av produkterna LINDAB, CW-Lundberg, PerWikstrand och Weland utfördes under mars månad SP, Statens Provningsanstalt, på plats i Aptums lokaler.

Aptum valde även att utföra tester på låglutande tak som papp och plåt (Falsat) samt vägginstallationer, vilket inte var en nödvändighet, men för oss en självklarhet då vi endast ser fördelar med att SP synar våra produkter.

Prestanda deklaration vajer takbrygga MA 201610 PW (PDF)

Prestanda deklaration vajer släta tak MA 201610 SL PW (PDF)